Przeglądaj wskazówki wg zasady projektowania

Poniżej przedstawione są wszystkie wskazówki pogrupowane według zasad projektowania stron WWW zaproponowanych przez W3C. Twoja strona internetowa powinna być:

  1. Postrzegalna. Powinieneś upewnić się, że cała zawartość strony może być zaprezentowana w formie, która będzie postrzegalna i możliwa do odczytania przez każdego.
  2. Łatwa w obsłudze. Powinieneś upewnić się, że elementy interfejsu strony są możliwe do używania przez każdego.
  3. Łatwa w nawigacji. Powinieneś dostarczyć elementów ułatwiających nawigację i orientację w zawartości strony.
  4. Zrozumiała. Powinieneś uczynić zawartość swojej strony i sposób poruszania się po niej jak najbardziej zrozumiałą dla odwiedzających.
  5. Solidna. Powinieneś używać technologii, które maksymalizują możliwość współdziałania zawartości strony z aktualnymi i przyszłymi przeglądarkami, technikami wspomagającymi i innymi programami.

Strona postrzegalna

 

Strona łatwa w obsłudze

 

Strona łatwa w nawigacji

 

Strona zrozumiała

 

Strona solidna